Minut, suarakawanua.com—Rendah hati, pekerja keras dan ringan tangan. Seperti itulah contoh kecil gambaran diri sosok perempuan enerjik Vonnie Anneke Panambunan yang akrab